NORDRE NORDLAND KRETS

 

NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE

KRETSLEDER

Kretsleder Astrid Lyshol Johansen

Tlf

Mail:

Fra Ballstad KFUK-KFUM-speidere

KRETSSTYRET

Styremedlem Vidar Berg

Tlf 976 39765

mail: vid-ber@online.no

Fra Bodin KFUK-KFUM-speidere

Styremedlem Hanne Jakobsen

Tlf

mail:

Fra Valnesfjord KFUK-KFUM-speidere

Styremedlem Fredrik Eilertsen


Roverkontakt Tiril Sørensen

Tlf

Mail:

Fra Øksnes KFUK-KFUM-speidere

 

Ungdomsrepresentant 

Mail:

Fra 

VARAMEDLEMMER KRETSSTYRET

Varamedlem Anne Kirsti Larsen

Tlf 907 91233

E-mail: akilar@start.no

Fra Ballstad KFUK-KFUM-speidere

Varamedlem Heidi Aaland

Tlf

E-mail:

Fra Bøstad KFUK-KFUM-speidere

KASSERER OG REVISOR

Kasserer Lillian Rasmussen

Tlf 760 91363

E-mail: lill-ra@online.no

Fra Sørvågen KFUK-KFUM-speidere

Revisor Inger Lise Bjørnsen

Tlf 760 91262

E-mail: ilisebj@frisurf.no

Fra Sørvågen KFUK-KFUM-speidere

VALGKOMITE