NORDRE NORDLAND KRETS

 

NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE

Bodin KFUK-KFUM-speidere

Gruppeleder: Vidar Berg
Gamle Riksvei 111
807 BODØ0
Tlf.: 976 39 765
E-post: vid-ber@online.no

Hjemmeside: www.bodinspeiderne.com

Bodin Kirke